התנועה האזרחית חברתית הארצית בראשות עו"ד אלי סמוכה

בס"ד

לכבוד שר הדתות ח"כ דוד אזולאי כ"ח באדר תשע"ז (26.3.2017)

שר הפנים ח"כ אריה דרעי

הנדון: יהדות תיקבע לפי האם או לפי האב

ההלכה כיום קובעת שיהדותו של אדם תיקבע על פי שיוכה הדתי של האם, להלן: הפסק.
הפסק ניתן בתקופה בה היו פראות ביהודים ומעשי אונס רבים על ידי כובשים שונים שלא היו יהודים.
בישראל נמצאים אזרחים רבים שאביהם יהודי אך מוסדות הדת ומשרד הפנים אינם מכירים ביהדותם.
ראוי כי כנסת ישראל תיפנה בעניין לרבנים שונים כדי לקבל פסק הלכה לפיו יהדותו של אדם תיקבע או על ידי אביו או על ידי אימו של האדם.
בכך ייעשה צדק עם אלפי יהודים הנמצאים במדינת ישראל ומוגדרים על ידי הפסק כבעלי דת שונה, להלן: הפסק החדש.
הפסק החדש יפחית את העומס במוסדות הגיור השונים וייתן מענה לציבור גדול של אזרחים יהודים על פי הפסק החדש.
בברכה,

אלי סמוכה עו"ד