לכבוד מר קובי ילוביץ מנכ"ל העירייה / בקשה להפסקת העסקתה של יועצת התנועה – אירית יוגב

‏כ"ט ניסן, תשס"ח
‏4 מאי, 2008

לכבוד
מר קובי ילוביץ
מנכ"ל העירייה

שלום רב

הנדון: בקשה להפסקת העסקתה של יועצת התנועה – אירית יוגב

מהניסיון המועט לעבוד מול יועצת התנועה התברר לי כי מרבית הפניות שהופנו אליה חזרו עם המלצה שלילית , גם כאשר לא הייתה סיבה לכך.

לדוגמא: קבלן בנין הבונה ברחוב גנסין פינת הצנחנים ביקש איסור חנייה בהגבלת שעות לצורך פריקה וטעינה ונענה בשלילה ע"י היועצת בטענה שהדבר בלתי אפשרי.

בעניין חנייה אלכסונית ברחוב גורדון הטעתה את יו"ר הוועדה בכך שטענה כי נחוצים חמישה מטרים לחנייה אלכסונית בעוד שבתקנות אותן שלחה אלי יש צורך ב- 4.30 מטרים .

פנינו אל יועצת התנועה בבקשה להכין מופע נפרד לרמזור ברחוב ערבי נחל אך היא טענה שאינה מטפלת בענין.

ביום 27.4.08 התברר כי העירייה הציבה מחסומים לא מוארים וללא מחזירי אור במרכז הכביש תוך סיכון של עוברי הדרך.

פניתי בעניין גם למוקד וגם למשטרה והיה ראוי שעניין זה יתגלה או י"י מהנדס התשתיות או ע"י יועצת התנועה.
לאור האמור לעיל אבקש להפסיק עבודתה בעיריית גבעתיים.

בכבוד רב
עו"ד אלי סמוכה
רשות תמרור מקומית