לכבוד מר ראובן בן שחר ראש העיר / אישורך לפנות למפקח הארצי על התעבורה

‏י"ט אדר ב, תשס"ח
‏26 מרץ, 2008

לכבוד
מר ראובן בן שחר
ראש העיר

הנדון : אישורך לפנות למפקח הארצי על התעבורה בעניין פרסום מכרז לתפקיד המפקחת על התעבורה.

המפקחת העל התעבורה מחוז ת"א של משרד התחבורה אינה מסייעת בידינו לקדם מספר נושאים אשר יקלו על זרימת התנועה אל העיר גבעתיים וממנה להלן חלק מהנושאים והם:

1 הוספת זמן מעבר כלי רכב בצומת ערבי נחל דרך בגין למעבר רכב המגיע מכוון דרום לצפון מרחוב ערבי נחל לכוון רחוב ארלוזורוב בת"א זאת ע"ח כלי רכב המגיעים מכוון ארלוזורוב לכוון ערבי נחל.
2 קיצור זמן מעבר רכב ברמזור היציאה ממסוף לכלי רכב היוצאים ממסוף ארלוזורוב לפונים שמאלה לכוון ר"ג גבעתיים. .
3 הוספת מופע נפרד לרמזור ברחוב ערבי נחל לפונים ימינה לכוון רחוב שפע טל.
4 שינוי הסדרי התנועה ב רחוב אבני זכרון בכך שיאפשר תנועה דו סיטרית לכל סוגי הרכב.,כיום נתיב מצפון לדרום מיוחד לתחבורה ציבורית
5 באופן כמעט גורף, מרבית בקשותינו לשינוי הסדרי תנועה נדחו יוסי כהן אנג' יועץ מטעם משרד המפקחת על התעבורה.
6 ביטול סימון אין עציר וחניה ברח המאבק סמוך למספרים 2 עד 20.
7 ביטול סימן אין עצירה בדרך רביו בקע שבין ויצמן ורח' אילת בצד הצפוני של הכביש.

בכבוד רב
עו"ד אלי סמוכה
רשות תמרור מקומית

העתק:
אדריכלית מתיה עינב –המפקחת על התעבורה מחוז ת"א