מירוץ אופניים כיכר המדינה 16.2.79- תוצאות

תוצאות מירוץ אופני כביש שאורגן ע"י אגודת גלגלי העץ ביום 16.2.79 שנערך במסלול סביב כיכר המדינה בת"א, למרחק 4 ק"מ 10 סיבובים.

 

נוער

לוי דוד גלגלי העץ 6.54
קפלן ירון גלגלי העץ 6.55
שטיחך ארז גלגלי העץ 7.40
ילדים
וינשטיין דרור גלגלי העץ 7.08
אופמן גיל גלגלי העץ 7.09
זמר טוב דוד גלגלי העץ 7.12
זמר טוב גיל גלגלי העץ
דורון אייל גלגלי העץ
בבוריה ברוך גלגלי העץ