סחבת בהרחבת איילון צפון

לכ' שר התחבורה ח"כ שאול מופז  12/5/2006
ראש עירית ת"א, ר"ג , גבעתיים
המפקח על התעבורה מחוז ת"א , מש' התחבורה
יו"ר דירקטוריון "נתיבי איילון"

הנדון : סחבת בהרחבת נתיב הכניסה לרמפת איילון צפון במחלף השלום

1. מזה עשור שנים אני מנסה ל"שכנע" את האחראים להפקיע חלק ממגרש של חב' חשמל וזאת כדי לאפשר תנועה סבירה בחלקו העילי של מחלף השלום.
2. התכתובת המצורפת בזה מעידה כי איש לא לוקח אחריות בפתרון הבעיה, למרות שהמשכורות של כולם משולמות בזמן כולל כל התנאים הסוציאליים.
3. חב' נתיבי איילון התלבטה רבות עד שיצא מגרונה, בקול צרוד קמעה, הפיתרון אותו הצעתי עוד בשנת 1995, לפיו יש צורך בהוספת נתיב נוסף לפניה צפונה על חשבון מחסני חב' חשמל. מצ"ב המכתב מיום 3/2/2002.
4. לדעתי העדר שר תחבורה רציני שיאזור עוז ויפרסם מכרז לתפקיד המפקח על התעבורה במחוז ת"א הוא שמעכב פיתרון לבעייה זו ולבעיות רבות אחרות בתחום התעבורה במחוז ת"א.
5. המכתבים מדברים בעד עצמם, שיטת לך תבוא חוגגת כאן ובגדול.

מחכה להתיחסות

אלי סמוכה