רכבים נטושים בגבעתיים

7 אפריל, 1999

לכבוד

מר אלי ברק

מפקד משטרת גבעתיים

הנדון: רכבים נטושים הנעים ללא מבחן שנתי – בגבעתיים

1. בתאריך 21/3/99 נשלחה אליך, על ידי מר שאול אשר – מנהל מחלקת הפיקוח, רשימת כלי רכב נטושים, שלמרביתם אין מבחן שנתי בתוקף ואין ביטוח חובה.

2. מחלקת הפיקוח לא גררה חלק מרכבים אלה בטענה שבעליהם מעבירים אותם ממקום למקום.

3. פניתי לסגנך, מר איילון מגן, ובקשתי לדעת האם מותר להעביר ממקום למקום רכבים ללא מבחן שנתי וללא ביטוח.

4. סגנך טען שלמיטב ידיעתו פעולה זו אסורה אך עליו לבדוק זאת בתקנות התעבורה.

5. הנני מבקש ממשטרת גבעתיים להעמיד לדין את כל הנהגים שהזיזו רכב ללא מבחן שנתי וללא ביטוח חובה.

6. מנהל מחלקת הפיקוח, מר שאול אשר, התבקש להעביר אליכם בימים הקרובים רשימת כלי רכב מפורטת בנושא.

בכבוד רב,

אלי סמוכה,

סגן ראש העיר

העתקים:

מר אפי שטנצלר – ראש העירייה,

מר דוד חרותי – מ"מ ראש העירייה,

מפקד מחוז ת"א – משטרת ישראל,

מפקד מרחב דן – משטרת ישראל,

הגב' אירית אורון, עו"ד – היועצת המשפטית,

מר שאול אשר – מנהל מחלקת הפיקוח,

מחר חיים ברזל – מנכ"ל העירייה,

חברי ועדת תחבורה.