שאלות לראש העיר רון קוניק / אוגוסט 14

לכבוד ראש עיריית גבעתיים

רן קוניק 25/8/14

הנדון: בקשה לקבלת תגובתך כראש עיריית גבעתיים

1. בדעתי להפיץ תכנית עבודה לעיריית גבעתיים לפני ראש השנה אשר תופץ לתושביי גבעתיים.

2. בתכנית העבודה תועבר ביקורת על התנהלות העירייה בנושאים שונים

3. כדי לא למסור מידע מוטעה לציבור וכדי לקבל את תגובתך לחלק מהנושאים שיועלו,אבקש את התייחסותך לנושאים הבאים:

א. תלונתך למבקר המדינה אשר הועברה על ידי עמותת אומץ למבקר המדינה מתייחסת למס' ליקויים כלל עניין העסקתו של עו"ד אילן שרקון בעירייה,אבקש לדעת אם הליקויים אשר מפורטים בתלונתך טופלו,האם אילן שרקון עדיין מועסק על ידי העירייה כיועץ חיצוני?

ב. האם קיימת בהנהלת העירייה או במועצת העירייה ,דיון בעניין מתחם שדה בוקר גולומב הכנסת? מדוע אינך מכריז על סעיף 77 לחוק התכנון והבניה על המתחם , ראה הערת ועדת ערר בעניין מהדיון לפני שבועיים .

ג. האם פורסם מכרז לתפקיד מבקר העירייה ו/או מהנדס עיר/אדריכל עיר/מהנדס רישוי?

ד. האם בדעתך להעביר את משרדי הוועד למבנה אחר ומתי?

ה. האם תכנית ההבראה אושרה על ידי ועד העובדים וההסתדרות?

ו. האם העירייה ממשיכה לשלם לאחראית קפה אירופה , שכר ברוטו הגבוהה מ-20,000 ₪, כמה שעות עבודה בפועל מבצעת מנהלת הקפה בתמורה למשכורתה?

ז. מדוע אינך מבצע או מחייב ביצוע פניה ימינה חופשית מרח ערבי נחל לכיוון הבורסה .?

ח. מדוע אינך מתקין צינורות ביוב בקוטר רחב יותר ברחובות בהם מוחלפת הצנרת ?

ט. מדוע אינך ממחשב את מח' רישוי עסקים ?

י. מדוע אינך גובה ארנונה עבור המשרדים של האגודה למלחמה בסרטן ברח' צפרירים .?

יא. מדוע אינך גובה ארנונה ממועדון עובדי חב' חשמל ברח' כג 2 גבעתיים ?

יב. מדוע הפסיקה העירייה לשטוף את המדרכות ברח' כצנלסון לאחר הבחירות.?

יג. מדוע אינך מוסיף מתקני משחקים ופנאי בחצרות בתי הספר .

יד. מדוע הגינה הציבורית בגן רבקה , הצמודה לדירתו של שטנצלר ברח' משמר הירדן, חסרה שבילים ספסלים שולחנות ותאורה .

טו. מדוע אינך מרחיב את שטח החנייה בחזית בי"ס אלון ע"ח גן רבקה מדרום לבי"ס אלון ?

טז. מדוע יש רק 5 ספסלים באיזור חשוך בלב הפרק בגבעתיים ?

יז. מדוע לא ניתן לקרא ספר בשעת חשיכה , על הספסלים בלב הפרק באיזור האירועים ?

יח. מדוע לא תוסר אמרתו החקוקה בסלע של שטנצלר בפרק גבעתיים ?

יט. מדוע אגף ההנדסה פועל עם מחצית כח האדם הנדרש?

כ. מדוע מאז הבחירות לא ערכת סיור רגלי ברח' כצנלסון בקטע שבין ויצמן לעלית הנוער ?

כא. מדוע לא מפורסמים כתובות ד.א. של מחלקות ואגפי העירייה ואלה המפורסמים שגויים כמו של אגף הרווחה .?

כב. מדוע אינך מרשת את העיר בשבילי אופניים לפי החלטת מועצת העירייה ? או לחילופין מדוע אינך מכשיר את השבילים המופיעים בתכנית המתאר של גבעתיים לשבילי הליכה ורכיבה ?

כג. מדוע השביל הצמוד לרח' המעיין 15 ו 17 עדיין חסום ע"י בעל הנכס ברח' המעיין 17 ? האם העירייה תבעה דמי שימוש בגין השימוש בקרקע ציבורית ?

כד. מדוע לא מופעל פרוייקט השכרת אופניים בגבעתיים ?

כה. מדוע לא הוספו מאות מתקנים לקשירת אופניים בגבעתיים ?

כו. מדוע לא יורחבו שעות קבלת קהל במנהל ההנדסה?

כז. מדוע אינך דורש משר הפנים לחייב את שטנצלר חיוב אישי בגין אי גביית אגרות מהיזם של קניון גבעתיים בסך כ שבע מליון ₪?

כח. מדוע אינך עורך טקס הצדעה לספורטאי גבעתיים לדורותם ?

בברכה אלי סמוכה