תכנית עבודה לניהול עיריית גבעתיים- דצמבר 2008

תכנית עבודה לניהול עיריית גבעתיים                                                                   11/12/2008

משולחנו של    אלי סמוכה  עו"ד

אלי סמוכה מצפה מראש העירייה לפעול להחלפת מהנדס העירייה, התשתיות ואת רונן משורר הבכיר מאגף ההנדסה

חובות העירייה: בסך של 200 מיליון ₪, שהם כמחצית תקציב העירייה שכמחציתו מחולק לעובדי העירייה. ראש העירייה נכשל בכך שלא צמצם החובות במשך השנתיים האחרונות.

הורדת הארנונה ע"י אישור תוכנית הבראה שתצמצם את מנגנון העירייה לפחות ב-250 עובדים ומנהלים.

למזג מבני תנועות הנוער העובד והלומד והצופים, ולמזג אולמות ההתעמלות.

הפסקת ניהול חלק מהעירייה ע"י וועד העובדים

תיאטרון גבעתיים: חייבים להפסיק את ניהול התיאטרון ע"י שטנצלר באמצעות עמותת התיאטרון. ראש העירייה מעביר בניגוד לחוק לעמותת התיאטרון תמיכה מכספי העירייה בסדר גודל של כארבע מליון ₪.

צואת כלבים: במשך שנתיים לא צומצמה התופעה.

מיסי ארנונה גם מעשירים בית העובד המשרת את הגמלאים העשירים של חברת חשמל במדינת ישראל אינו משלם ארנונה, מדובר על שטח של 270 מ"ר הנמצא ברחוב עמישב 2 מעל לבנק.

אגף ההנדסה: להחליף את מהנדס העירייה ומהנדס התשתיות ולהוסיף 30% כוח-אדם נוסף למחלקת ההנדסה, להוסיף ימי ושעות קבלת הקהל. יש לפנות את משרדי ועד העירייה הצמודים למח' ההנדסה.

תלמה ילין: לדרוש החזר כספי של 100,0000 ₪ שהועברו בניגוד לנהלים למנכ"ל העמותה לשעבר מר יצחק נתן שהוא חבר הוועד המנהל של העמותה. לעמותה אין הרכב חוקי של ועדת ביקורת מאז ה16/3/2008.

אגף הנדסה: לפרסם פרוטוקולים וצילום ישיבות של וועדת המשנה לתכנון ולבניה באתר האינטרנט של העירייה לקבוע מדיניות לעניין גודל דירה מינימאלי בבית מגורים חדש, וכן מדיניות לעניין פיצול דירות.

שבילי אופניים: לבצע החלטת מועצת עירייה  שיזמתי במאי 2007 לסלילת השבילים. והוספת מתקני לקשירת אופניים בכל העיר.

כדורסל: "הפועל גבעתיים", מדובר בתאגיד עירוני שלעירייה בניגוד לנהלים אין ייצוג של 51% בדירקטוריון.

תקציב הספורט: להוסיף 300% לתקציב  הנוכחי ובכך לקיים פעילות ספורט עממית, כולל טורנירים בכל ענפי הספורט.

כדורגל, "הפועל ר"ג גבעתיים": לתקצב את קבוצות הנוער והילדים בסך 200,000 ₪ כמו לקבוצות הפועל  בכדורסל.

כדורעף חופים: להקים מגרשי ב-3 בתי ספר בגבעתיים. ואחד בפרק גבעתיים.

בתי ספר: מים קרים, להתקין מתקני מים קרים בכל חצרות בתי הספר וגני הילדים.

בתי ספר: לספק צל לתלמידים- להוסיף הצללה בחצרות. בביה"ס ברנר ההורים מוכנים לממן אך העירייה לא מאשרת!

בתי הספר: להפעיל תאורה בחצרות, כל ערב בקיץ למשך שעה אחת ובחורף שלוש שעות לאחר רדת החשיכה.

רולר בליידס וסקטבורד: להקים 4 מגרשי החלקה בגינות ובחצרות בתי ספר ואחד בפארק גבעתיים, כפי שזה קיים בת"א ליד אצטדיון יד אליהו ובבת-ים.

פינוי בינוי: לפרסם את תוכנית חומש בגבעתיים ולחשוף בפני הציבור את כוונות העירייה בעניין במתחמים: ההסתדרות, גולומב, המלבן, שינקין, דליה,שיכון קופ"ח ברח' מצולות ים.

שיפור פיקוח מקרטע למוניות גבעתיים: בין השאר יחול איסור חניית מוניות ברח'בגוש עציון.

יותר חנייה: להקציב 3 מיליון שקל כדי להצר מדרכות ולהוסיף  כ-200 חניות. לדוגמא ברח' בורוכוב בקטע שבין ערבי נחל וכיכר בורוכוב ניתן להוסיף 60 מקומות חנייה אלכסונית.

להפסיק האנרכיה בעירייה: הדרג המבצע – עובדי העירייה, מחליטים על מדיניות במקום דרג הנבחרים שהם חברי המועצה לדוגמא: בחודש אפריל 2007 נענתה רשות התמרור, שאלי סמוכה עו"ד עמד בראשה ,לבקשת מפקד משטרת גבעתיים להוסיף 2 מקומות חנייה בחזית התחנה ע"ח המדרכה הרחבה במקום. מעל שנה מאז ההחלטה, טרם נוספו החניות.

ניקיון רחובות: להעביר לקבלן, בכך  להחליש את וועד עובדי העירייה השולט בחלק מהעירייה.

לבטל קנסות חנייה: לרכבים שחנו על המדרכה כפי שבוטלו הקנסות לירקנים, זאת עד להצרת חלק מהמדרכות לטובת הוספת חניות.

להחזיר לקופת העירייה סך שישה מיליון ושבע מאות אלף  ₪ ששטנצלר "שכח" לגבות מיזמי (החברה שבנתה) קניון גבעתיים.

לפרסם מכרז להפעלת בריכת העירונית בשכונת רמב"ם– הזיכיון הסתיים בשנת 2003. ראש העירייה פרסם במקומון תשובה מטעה בעניין.

ראש העירייה לא נענה לבקשתו של אלי סמוכה לשמר ארובה עתיקה שנבנתה מלבנים אדומות עבור מפעל "פרי זה" ברח' דב פרדימן.

למחזר מים (אפורים) של מועדוני הכושר.


אלי סמוכה עו"ד· סגן ראש העירייה לשעבר·  יו"ר הפורום הירוק בוועדה לתכנון ובניה  בלשכת עורכי הדין מחוז ת"א. חבר ועדת ביקורת של עמותת בי"ס תלמה ילין. פעילות בעבר :הראשון שנלחם באנטנה ברח המרי, אלוף ישראל במרוצי אופניים וחבר נבחרת ישראל , הקים את קבוצות המרוצים ב: הפועל נ"צ, ראשון לציון, והפועל ר"ג גבעתיים,, בשנים 1978 עד 1997 אימן וניהל את עמותת גלגלי העץ שעסקה במרוצים וטיולי אופניים כיהן בוועד המנהל של המועצה הלאומית לבטיחות בדרכים , בוועדת תקינה במכון התקנים, בועדת בקורת, כיבוי אש, מכרזים. חבר הוועדה לתכנון ובניה ויו·  אלי סמוכה עו"ד פועל מאז 1983 לתיקון פעולות העירייה ולשמירה על מנהל תקין.