התנועה האזרחית חברתית הארצית בראשות עו"ד אלי סמוכה

לכבוד שר התחבורה ישראל כץ                                                                01.04.16

                           הנדון: תקנות התעבורה הצעות לשינויים

 1. לאפשר תנועת קטנועים ואופנועים בנתיבי התחבורה הציבורית בגוש דן.
 2. לאפשר פנייה ימינה לאופנועים וקטנועים ואופניים בצומת מרומזרת גם באור אדום כאשר הצומת פנויה.
 3. להתיר עלייה למדרכה לצורך חנייה בניגוד למותר היום המוגדר התקנות: "חציית המדרכה לצורך כניסה לחצרים".
 4. להתיר הסעת כלב בקטנועים, כיום אסור להושיב כלב על קטנוע וכן אסור לשאת כל משא אחר הנמצא לרגלי רוכב הקטנוע.
 5. להתיר הסעת מטען קטן שגובהו עד 40 ס"מ ורוחבו עד 50 ס"מ בקטנועים, כיום אסור לשאת מטען קטן על קטנוע וכן אסור לשאת כל משא אחר הנמצא לרגלי רוכב הקטנוע.
 6. להתיר חניית קטנועים ואופנועים על המדרכה כאשר נותר להולכי רגל מעבר ברוחב 1 מטר, כיום הדרישה הינה להותיר מעבר של מטר שולשים, עיריית תל אביב אוכפת באופן מסיבי תקנה זו ואלפי קטנועים משלמים כנסות בגין עבירה זו.
 7. לשנות צבעו של פס מחזיר האור בחלקו האחורי של הקטנוע כיום פס מחזיר אור הינו בצבע אדום צהוב בעוד שהתקנה מחייבת פס מחזיר אור בצבע אדום שאינו מצוי בשוק.
 8. לשנות תכנית מתאר ארצית לפיה כל בניין משרדים יחויב בהתקנת ארבע מקומות חנייה לקטנועים, לכל 200 מטר מרובע של בניין משרדים.
 9. כיום קיימים כמחצית מקומות חנייה מוסדרים לכן עיריית תל אביב ועיריית בני ברק מרוויחות הכנסה גבוהה מאוד מחנייה לא מוסדרת של קטנועים.
 10. חלק לא מבוטל מהעיריות יוצרות מחסור בחנייה לקטנועים באופן מגמתי וזאת כדי להגדיל הכנסתם מכנסות חנייה בדבר בולט בעיר תל אביב כאשר הדוגמה הבולטת ביותר הינה ביגאל אלון מס' 98 בסמוך לבית אלקטרה, ברח' ויצמן 4 תל אביב, ויצמן 1 תל אביב, בית חולים איכילוב, עיריית תל אביב ועוד מקומות רבים אחרים.
 11. לאפשר חנייה באזורים עירוניים גם בתחום הצומת כאשר מדובר בצומת T, כיום חל איסור בעניין זה דבר המצמצם את מקומות החנייה בערים ומאפשר לעיריות להגדיל את הכנסתם מדוחות חנייה, אין כל סיבה בטיחותית לאסור חניית כלי רכב.
 12. הנמכת אבני השפה באזור מעברי החצייה לגובה 0.0 וזאת כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות בעלי כיסא גלגלים, לרוכבי אופניים, למחליקי סקייטבורד ולמשתמשים בקורקינט ובמיוחד לעגלות ילדים מעבר נוח בין הכביש למדרכה באזור מעברי החצייה.
 13. הנמכת אבני השפה בכיכרות באי התנועה שיוצרת הכיכר לובה 0.0 וזאת כדי למנוע התהפכות של רכב דו גלגלי הסוטה או אינו מבחין באבני השפה של הכיכר.
 14. לבטל את הצורך בסקרי תנועה לצורך תכנון פעולות רמזורים בצמתים ובמקום זאת להסתפק בתצלומי אויר שישקפו את אורך הטור בצמתים, פעולה זו תחסוך כסף רב לרשויות המקומיות ותיתן תמונה אמיתית ולא מעוותת.                                                        בברכה                    העתק: המפקח על התעבורה                                            אלי סמוכה עו"ד

התנועה האזרחית חברתית הארצית בראשות עו"ד אלי סמוכה

רח' כצנלסון 51, גבעתיים  טל ((Tel: 052-2560484, פקס (fax): 03-5751515, as@samoocha.co.il E-mail:

לכבוד שר התחבורה ישראל כץ                                                                          12.08.16

         שי קדם מרכז הוועדה הבין משרדית לתיאום תיקוני חקיקה בתחום התעבורה

         רח' בנק ישראל 5 בניין A טל': 02-6663119 פקס: 02-6663320

הנדון: התייחסות לתשובתך מיום 17.7.16 בעניין פנייתי לשינויים תקנות תעבורה

 1. ראשית אשמח לדעת אם כבודו הינו מהנדס תנועה או שלצורך הכנת התשובה נעזרת במהנדס תנועה ו/או מומחה אחר בעניין, אם כן אשמח לדעת מה שמו.
 2. חבל שהסתפקת בתשובות מתחמקות לחלק מהצעותיי השונות וזאת במקום להביא מרבית מהנושאים לדיון בוועדה הבין משרדית לתיאום תיקוני חקיקה בתחום התעבורה.
 3. ראוי כי רכז הוועדה מצרף חוות דעת מומחה להצעות השונות ומצרף את חוות הדעת לסדר היום הנשלח למשתתפים בוועדה, לא נראה לי כי פעולה זו נעשתה בענייננו.
 4. מאחר וסירבת לצרף נושאים רבים בתחום הוועדה אין לי כוונה להגיע לישיבת הוועדה כל עוד לא יצורפו נושאים נוספים בסמכות הוועדה.

להלן התייחסות לסעיפי תשובתך

 1. סעיף 3 א' עוסק בבקשתי לאפשר תנועת קטנועים ואופנועים בנתיבי התחבורה הציבורית בגוש דן, תשובתך הינה תשובה מתחמקת לא ברור לי כמה זמן יארך הניסוי ולא חייבים ניסוי שנמשך מעל 4 חודשים כדי לקבל החלטה בעניין.
 2. השימוש ברכב דו גלגלי מאז תחילת עבודות הרכבת הקלה בגוש דן הולך וגדל וקיים צפי שמספרם יוכפל בתוך שנה שנתיים.
 3. אין כל מניע להביא את הנושא בסעיף 3 א' לדיון בוועדה
 4. לעניין סעיף 3 ב' העוסק בבקשתי לאפשר פנייה ימינה לאופנועים וקטנועים ואופניים בצומת מרומזרת גם באור אדום כאשר הצומת פנויה, ראוי כי נושא זה יובא להכרעת הוועדה ולא יידחה על הסף על ידך.
 5. אלו ממצאים יש לפיהם הנזק העלול להיגרם מתקנה שכזו גדול מהתועלת.
 6. לתשומת לבך לפחות 20% מהשליחים בתל אביב נוהגים לעלות על המדרכה בפנייה ימינה ולחסוך המתנה ברמזור.
 7. רק גוף מקצועי יכול לתת מענה בעניין, הדבר מקובל בחלק מארצות העולם ואין סיבה לא לקיימו גם בישראל.
 8. לעניין סעיף 3 ג' לתגובה העוסק בפנייתי  להתיר עלייה למדרכה לצורך חנייה בניגוד למותר היום המוגדר התקנות: "חציית המדרכה לצורך כניסה לחצרים". אני ציפיתי שתינתן חוות דעת של דן לינק מהנדס בעניין אשר תונח בפני הוועדה.
 9. לעניין סעיף 3 ד' להתיר הסעת כלב בקטנועים, כיום אסור להושיב כלב על קטנוע וכן אסור לשאת כל משא אחר הנמצא לרגלי רוכב הקטנוע. בתגובתך הינך טוען לפגיעה בחובתו של עובר דרך על פי תקנה 21 תקנות תעבורה, מספר הכלבים אותם מגדלים תושבי גוש דן הולך וגדל מידי יום למרבית התושבים אין גינת כלבים בסמוך לבית ומרביתם נאלצים להוביל את הכלבים או ברכב או בקטנוע לגינות הכלבים, יש לתת מענה הולם לעניין זה ותשובתך הינה תשובה מתחמקת ויכולה להתאים לכל סעיפי פנייתי.
 10. לעניין סעיף 3 ה'  העוסקת בהצעה להתיר הסעת מטען קטן שגובהו עד 40 ס"מ ורוחבו עד 50 ס"מ בקטנועים, כיום אסור לשאת מטען קטן על קטנוע וכן אסור לשאת כל משא אחר הנמצא לרגלי רוכב הקטנוע.
 11. גם כאן היה ראוי כי תצורף חוות דעת של דן לינק מהנדס בעניין
 12. בעניין סעיף 3 ו' העוסק בהצעתי להתיר חניית קטנועים ואופנועים על המדרכה כאשר נותר להולכי רגל מעבר ברוחב 1 מטר, כיום הדרישה הינה להותיר מעבר של מטר שולשים, עיריית תל אביב אוכפת באופן מסיבי תקנה זו ואלפי קטנועים משלמים כנסות בגין עבירה זו.
 13. תשובתך העוסקת במרחב הולכי הרגל אינה עניינית וחמקנית, אם נלך לפי תשובתך לעניין זה שמשרד התחבורה יחייב רוחב מנמלי של מדרכה, כל עוד משרד התחבורה לא עשה כן ראוי שמשרד התחבורה ייקרא כי חניית רכב דו גלגלי על המדרכה תתאפשר בתנאי שיותר להולכי הרגל רוחב מדרכה של מטר אחד ולא מטר שלושים.
 14. לתשומת לבך בעיר תל אביב ישנם מדרכות שרוחבם בקטעים מסוימים גם 40 ס"מ וזאת אפילו ברובע היוקרה הסמוך למגדלי אורי בתל אביב, ברחוב חכמי כיראון בצמוד לגן הריסון רוחב המדרכה בקטע מסוים הינו 40 ס"מ מדובר באזור הסמוך לבית חולים איכילוב רובע.
 15. בעניין סעיף 3 ז' אבקש לדעת האם תוקנה תקנה בעניין לשנות צבעו של פס מחזיר האור בחלקו האחורי של הקטנוע כיום פס מחזיר אור הינו בצבע אדום צהוב בעוד שהתקנה מחייבת פס מחזיר אור בצבע אדום שאינו מצוי בשוק.
 16. לעניין סעיף 3 ח' לשנות תכנית מתאר ארצית לפיה כל בניין משרדים יחויב בהתקנת ארבע מקומות חנייה לקטנועים, לכל 200 מטר מרובע של בניין משרדים.
 17. הפנייה הייתה לשר התחבורה והיה ראוי כי  שר התחבורה התייחס לפנייה זו ולא יגלגל את הנושא למנהל התכנון.
 18. היעדר מקומות חנייה לקטנועים נושא שצריך לקבל מענה גם על ידי משרד התחבורה אשר יבצע פנייה בעניין למנהל התכנון.
 19. לעניין סעיף 3 ט' כיום קיימים כמחצית מקומות חנייה מוסדרים לכן עיריית תל אביב ועיריית בני ברק מרוויחות הכנסה גבוהה מאוד מחנייה לא מוסדרת של קטנועים.
 20. ראוי היה כי שר התחבורה ייקבע תקנים בעניין זה ואין זה הגיוני להתחיל ולבצע פניות לרשויות תמרור מקומיות להסדרת העניין.
 21. חלק לא מבוטל מהעיריות יוצרות מחסור בחנייה לקטנועים באופן מגמתי וזאת כדי להגדיל הכנסתם מכנסות חנייה בדבר בולט בעיר תל אביב כאשר הדוגמה הבולטת ביותר הינה ביגאל אלון מס' 98 בסמוך לבית אלקטרה, ברח' ויצמן 4 תל אביב, ויצמן 1 תל אביב, בית חולים איכילוב, בניין עיריית תל אביב ועוד מקומות רבים אחרים.
 22. בעניין סעיף 3 י' לאפשר חנייה באזורים עירוניים גם בתחום הצומת כאשר מדובר בצומת T, כיום חל איסור בעניין זה דבר המצמצם את מקומות החנייה בערים ומאפשר לעיריות להגדיל את הכנסתם מדוחות חנייה, אין כל סיבה בטיחותית לאסור חניית כלי רכב.
 23. כל שיוני ראוי אפשר לדחות בטענה של סיכון בטיחותי אני מזמין את שר התחבורה ואותך לסיור בגבעתיים כדי לראות שניתן בנקל לאשר את הצעתי, הייתי שמח לדעת האם מהנדס תנועה כלשהו נתן חוות דעת בעניין.
 24. לעניין סעיף 3 יא'  הצעתי להנמכת אבני השפה באזור מעברי החצייה לגובה 0.0 וזאת כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות בעלי כיסא גלגלים, לרוכבי אופניים, למחליקי סקייטבורד ולמשתמשים בקורקינט ובמיוחד לעגלות ילדים מעבר נוח בין הכביש למדרכה באזור מעברי החצייה.
 25. מתשובתך ניתן להבין כי הצעתי מעוגנת בתקנות אך כנראה ערים רבות במדינת ישראל לא יודעים על תקנות אלה כמו עיריית בני ברק ועיריית פתח תקווה ובחלק המקרים גם בעיריית תל אביב
 26. לעניין סעיף 3 יב' הנמכת אבני השפה בכיכרות באי התנועה שיוצרת הכיכר לגובה 0.0 וזאת כדי למנוע התהפכות של רכב דו גלגלי הסוטה או אינו מבחין באבני השפה של הכיכר.
 27. שוב תשובה מתחמקת, היה ראוי להציג סקר של מספר כלי הרכב הדו גלגלי אשר התהפכו עקב היעדר הנמכה לגובה 0.0 של אבני השפה.
 28. לעניין סעיף 3 יג' הצעתי לבטל את הצורך בסקרי תנועה לצורך תכנון פעולות רמזורים בצמתים ובמקום זאת להסתפק בתצלומי אויר שישקפו את אורך הטור בצמתים, פעולה זו תחסוך כסף רב לרשויות המקומיות ותיתן תמונה אמיתית ולא מעוותת של  עומסי התנועה.
 29. תשובה חמקנית ומזלזלת, ראוי כי משרד התחבורה יאמץ את הצעתי המקובלת על חלק גדול ממהנדסי תחבורה בכירים במדינת ישראל, משרד התחבורה צריך להחליט מה יותר חשוב לספק עבודה למשרדים העוסקים במדידת תנועה בצורה עתיקה ישנה מסורבלת ויקרה ע"י מדידת תנועה ידנית או להיעזר בצילומי אוויר אשר יזהו אורך תור בצמתים חלק מהרשויות המקומיות מצויים בקשיים כספיים המונעים מהם להזמין מדידת תנועה ידנית ובכך משרד התחבורה מגדיל את מספר כמות וגודל פקקי התנועה במדינת ישראל.
 30. נראה לי כי הישענות הוועדה על מומחים המכהנים בתפקידם למעלה מ30 שנה יוצרת קיבוע בפעולות הוועדה ומונעת ושינוי תקנות תעבורה וראיית צרכיהם העדכנית של משתמשי הדרך למיניהם.

העתקים:

לשכת מנכ"לית משרדת התחבורה

לשכת שר התחבורה והבטיחות בדרכים

המזכירות המשפטית של משרד התחבורה

לשכת המפקח הארצי על התעבורה

מנהלת הוועדה הבין משרדית לתיאום תיקוני חקיקה בתחום התעבורה

בברכה

אלי סמוכה עו"ד

הכותב כיהן בעבר :

א. יו"ר ראשות תמרור בעיריית גבעתיים.

ב. סגן ראש עיריית גבעתיים.

ג. הכותב מומחה לזרימת תנועה ולבטיחות רכב דו גלגלי.

ד. אלוף ישראל במרוצי אופניים בעבר.

ה.משרד מבקר המדינה.

ו.משטרת ישראל אגף התנועה.

ז.מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. info@rsa.org.il