תיקוני חקיקה

2016 תקנות התעבורה הצעות לשינויים

התנועה האזרחית חברתית הארצית בראשות עו"ד אלי סמוכה לכבוד שר התחבורה ישראל כץ                                                                01.04.16 המשך&hell...

יהדות לפי אם או אב

התנועה האזרחית חברתית הארצית בראשות עו"ד אלי סמוכה בס"ד לכבוד שר הדתות ח"כ דוד אזולאי כ"ח באדר תשע"ז (26.3.2017) המשך…...